Đồi Nai Vàng Resort **
Lạc vào
truyền thuyết nai thần.

Gỏi cá trích Hà Tiên

Ăn Ốc giác ở Hà Tiên

Lẩu cá nhám giàu canh chua sả nghệ (Hà Tiên)

Về Hà Tiên - Kiên Giang ăn sò huyết